Umenie samurajov

Mimoriadne elegantné, tak by sa dalo asi najvýstižnejšie definovať bezmála 500-ročné japonské šermiarske umenie iai, ktoré si u nás môžete zacvičiť a oddýchnuť si od každodenného stresu. Zlepšite si koncentráciu a kondičku cvičením tradičných šermiarskych techník japonských samurajov vyvinutých a stáročia testovaných v situáciách, kedy najmenšia chyba stála život.

Radi vás privítame na tréningoch iaido školy Muso Jikiden Eishin Ryu Yamauchi Ha línie Shisuikai.